Miljö

Miljö

Tillverkningsprocess med en liten miljöpåverkan. Att jobba med papphylsor och tuber är miljövänligt i sig. Råmaterialet, hylskartong, framställs av returpapper. Men vi har bestämt oss för att inte låta miljöarbetet stanna där. Vi anstränger oss mer.

Allt spill i vår produktion blir omhändertaget och returneras till leverantören för återvinning och framställning av ny kartong råvara. Det lim som används i processen är av olika typer. En typ är natriumsilikat, även kallat vattenglas, som i grunden är framställt av ett mineral. De andra typerna är Polyvinylacetat, PVA/ Polyvinylalcohol, PVAc.  Limmerna är fria från Ftalater. Inget processvatten används vid tillverkningen som kan orsaka ofrivilligt utsläpp på det kommunala avloppsnätet. Detta gör att vi inte har några utsläpp till luft eller vatten, förutom de utsläpp som orsakas av våra transporter.

Med hjälp av specialanpassade emballagelösningar för skrymmande varor kan vi utnyttja transportutrymmet maximalt och därmed hålla nere både kostnader och begränsa miljöpåverkan. Dessa faktorer gör att vi i stor utsträckning kan uppfylla kretsloppstänkandet. Allt avfall sorteras i olika fraktioner innan det hämtas och tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Scandicore Nordens Pappersindustri har ett måldokument för kvalitet och miljö som skall uppfyllas varje år. Detta ställer inte bara krav på oss själva utan även på våra underleverantörer, av vilka merparten miljöcertifierade. Scandicore Nordens Pappersindustri är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015. Vår kvalitets- och miljöpolicy kan du läsa här.

Klicka här för att se certifikat ISO 9001:2015 och här ISO 14001:2015.