Kvalitet

Kvalitet

Oavsett om det gäller en hylsa för byggindustrin eller en tub för exklusiv champagne är våra krav lika höga. Papper är ett levande material som måste behandlas med omsorg. Kunskap om råvaran och tillverkningsprocessen är nödvändigt för att kunna skapa produkter av högsta kvalitet.

Tillverkningen är orderstyrd och produktionen styrs av kundernas krav på kvalitet och leveransprecision. Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer. Genom våra leverantörsavtal samt kvalitets- och miljöledningssystem säkerställer vi rätt kvalitet på inkommande råvaror.

Scandicore Nordens Pappersindustri är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

Vid hylstillverkning är faktorer som hållbarhet och mått extra viktigt. Precisionskraven för att till exempel moderna tidningspressar skall rulla störningsfritt är enorma. Vi står för hela kedjan. Från tillverkning till torkning (en process som kräver mycket noggrann kontroll över temperatur och luftfuktighet). Vi har också kompetensen och instrumenten för att prova den färdiga hylsans egenskaper i vårt laboratorium.